Jak správně třídit na horách?

Přečtěte si více o správném třídění na této stránce nebo si stáhněte naši brožuru.

Jak správně třídit na horách?

Ubrousek nebo kapesníček

použitý patří do směsného, stejně jako dětská plena.

Papírový kelímek

s plastovou fólií patří do směsného odpadu.

Papírový tácek

můžeme třídit do modrého, pokud neobsahuje potravinový odpad (volně pohyblivé potraviny) a nejsou na povrchu materiálu přichyceny kousky potravin (3D odpad).

Kelímek

polystyrenový na teplé nápoje i plastový na studené nápoje patří do žlutého.

Plastový sáček a tašky

třídíme prázdné do plastů.

PET lahev

zmáčkněte nebo sešlápněte a odhoďte i s víčky do plastů!

Kovy

plechovky a další kovové obaly lze často třídit společně s plasty. Vždy se řiďte informacemi na sběrných nádobách!

Plastové nádobí

bez mastnoty a zbytků jídla vytřiďte do žlutého.

Zbytky jídla

patří do směsného odpadu. Plastové nádobí bez mastnoty a zbytků jídla vytřiďte do žlutého

Co se děje s odpady po vytřídění?

Plasty

Plasty se na dotřiďovací lince rozdělují podle druhů. Každý druh plastu se zvlášť lisuje do balíků a odváží ke zpracování. Nejčastěji se plasty melou na vločky flakes a zpracovávají na granule ve tvaru čočky nazvané plastový regranulát.

Sklenice a skleněné láhve

se dotřiďují podle barev. Čiré nezbarvené sklo je základní surovinou a odděluje se od ostatního barevného skla. Takto roztříděné sklo se nadrtí na střepy, které jsou základní surovinou pro výrobu nového skla. Sklo je možné recyklovat do nekonečna.

Papír

je před samotným zpracováním nutné dotřídit podle požadavků odběratelů na jednotlivé druhy (noviny, časopisy, karton-lepenka a ostatní papír) a také odstranit nežádoucí příměsi. Papír je možné recyklovat přibližně pětkrát až sedmkrát. Papír s méně poškozeným celulózovým vláknem, například kancelářský papír nebo časopisy, má nejvíce možností dalšího využití. Vedle toho taková obalová krabice je vyrobena a již několikrát recyklovaného papíru a její další použití je omezenější. Netřídí se a nerecyklují se znečištěné ubrousky a kapesníky.

Nápojové kartony

se ve slisovaných balících převáží do papíren. Tam se při speciálním procesu odděluje papír od fólií. Jednotlivé složky se pak dále recyklují a zpracovávají. Další možností recyklace nápojových kartónů je lisování do stavebních a izolačních desek.

Plechovky a kovové obaly

se na lince dotřiďují podle druhů materiálu a ve slisovaných balících se převážejí k dalšímu zpracování do hutí. Za optimálních podmínek lze kovy recyklovat prakticky donekonečna. Navíc jejich recyklací se při výrobě nových produktů šetří nejen primární suroviny, ale také energie a nevznikne tolik emisí.

Jak se odpad mění na recyklované výrobky?

Plast

Z regranulátu a flakes se při vysokých teplotách lisují nové výrobky.

Interiéry automobilů
Stavební desky a dlažba
Funkční textilní vlákna
Plastové obaly

Sklo

Ze střepů z vytříděného skla se ve sklárnách vyrábějí nejen nové sklenice. Speciální technologie umožňují vyrobit také izolační hmotu.

Sklenice
Lahve
Izolační skelná vata

Papír

Vytříděný papír se v papírnách rozvlákňuje, nanáší na síta papírenského stroje, kde po vysušení vzniká nový papír. Rozemletý papír může být i surovinou pro výrobu tepelné izolace.

Nový papír
Tepelná stavební izolace

Kovy a plechovky

Tříděné kovy a plechovky se zpracovávají na nové kovové výrobky.

Nový papír
Tepelná stavební izolace